Analitycy PMR wskazują trzy główne czynniki wzrostu rynku w 2015 r.: (i) ożywienie gospodarcze, (ii) wzrost wydatków konsumenckich oraz (iii) obecna od kliku lat moda na uprawianie sportu. Zgodnie z powyższym raportem, w 2015 r. w strukturze sprzedaży największy udział (41%) miała odzież sportowa. Natomiast wartość sprzedaży sprzętu i akcesoriów sportowych w 2015 r. miała 34% udział.

Według „Raportu z badań ilościowych uczestników targów "Kielce Bike-Expo 2015", przeprowadzonego przez IPC Instytut Badawczy na zlecenie Polskiego Stowarzyszenia Rowerowego (PSR), w którym wzięło udział 363 przedstawicieli sklepów rowerowych, zdecydowana większość wskazała na wzrost sprzedaży rowerów, jak i części oraz akcesoriów rowerowych (kolejno: 71,9% i 66,1%) w 2015 r