Logo BREWE Leasing

BREWE Leasing, to spółka, która od ponad 5 lat rozwija się razem z rynkiem usług finansowych. To podmiot sektora finansowego, świadczący swoim klientom usługi związane z leasingiem, faktoringiem i udzielaniem pożyczek.

Zespół BREWE Leasing tworzą managerowie średnio od 20 lat związani z rynkiem finansowym, kapitałowym oraz środowiskiem inwestorskim. Spółka łącząc pasje o doświadczenie inwestuje razem ze swoimi klientami, z nimi zarabia i maksymalizuje zysk, pomnażając kapitał.

Tym samym jest budowana wartość polskich przedsiębiorstw, poprawiana ich płynność finansowa i wybierane korzystne dla obydwu stron sposoby finansowania. Model biznesowy każdego przedsiębiorstwa jest dokładnie badany pod kątem możliwości rozwoju i wypracowywania zysku. Partnerów biznesowych wspierają dedykowane rozwiązania leasingowe i faktoringowe BL.

GJ 04

Odpowiadając na zainteresowanie rynku inwestycją w leasing i faktoring stworzyliśmy markę Goldberg&Johnson. Umożliwiamy efektywne pomnażanie kapitału