Logo BREWE Leasing

We władzach BREWE Leasing zasiadają doświadczeni biznesmeni.

Arkadiusz Mikłasz – Prezes Zarządu

Współzałożyciel i główny udziałowiec spółki BREWE Leasing. Od niespełna 30 lat w biznesie.

Manager najwyższego szczebla. Współtwórca i realizator przedsięwzięcia mającego na celu stworzenie rynku bakalii w Polsce.

W latach 1990-2006 właściciel i Prezes Zarządu BAKAL CENTER Sp. z o.o., generującej roczne obroty na poziomie 50 mln PLN. W 2006 roku spółka posiadała ponad 20% udziału w krajowym rynku bakalii, przynosząc właścicielowi ponad 10-krotną stopę zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Współautor koncepcji Projektu REZYDENCJA ZAWADA związanego z budową miasteczek seniora w Polsce.

Współudziałowiec i Prezes Zarządu BluePark Sp. z o.o. – komplementariusza spółki prowadzącej ten projekt.

Współzałożyciel i akcjonariusz MG Leasing S.A. – spółki leasingowej działającej na obszarze Górnego Śląska.

Współtwórca LEMUR Sp. z o.o. – spółki z sektora e-commers na rynku karmy akcesoriów dla zwierząt.

Członek Stowarzyszenia SILBAN.

Robert Koperczak – Dyrektor Finansowy, Prokurent Spółki

W BREWE Leasing zajmuje się obszarem finansowym, oceną ryzyka oraz rozwojem linii produktowych Spółki.

Z wykształcenia informatyk oraz specjalista w zarządzaniu finansami spółek. Menadżer z 27 letnim doświadczeniem, posiadający sukcesy w kształtowaniu strategii finansowych spółek z różnych branż: produkcyjnych, handlowych, usługowych i finansowych oraz w zarządzaniu operacyjnym.

W grupie szczególnych osiągnięć można wymienić m. in. : restrukturyzację finansową
i operacyjną Zakładów Mięsnych Duda, dzięki której możliwe było ukończenie budowy zakładu produkcyjnego w Katowickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej;

współtworzenie zasad funkcjonowania, w tym zasad wyceny i analizy ryzyka, pierwszego polskiego notowanego publicznie funduszu inwestycyjnego aktywów niepublicznych Secus I FIZ;

opracowanie modelu biznesowe funduszu inwestycyjnego Avanu współpracującego z Krajowym Funduszem Kapitałowym;

restrukturyzację kosztową i procesową spółki produkcyjnej (branża okienna) FTS-Trade, która w efekcie dała możliwość kontynuowania działalności produkcyjnej oraz sprzedaż zakładu produkcyjnego przez właściciela, Grupę CZH S.A.

Poza ww. osiągnięciami Pan Robert Koperczak w trakcie swojej wieloletniej kariery opracował samodzielnie lub w większych zespołach kilkaset audytów, wycen, biznes planów, modeli biznesowych jak również uczestniczył w wielu mniejszej skali procesach restrukturyzacyjnych.

Paweł Zaremba-Śmietański – Rynki Inwestycyjne, Prokurent Spółki

Menedżer i ekspert w dziedzinie inwestycji i pozyskiwania kapitału w BREWE Leasing.

Obecny na rynku kapitałowym od roku 1993 – tj. niemal od początku jego odrodzenia. Jeden z najbardziej doświadczonych w Polsce specjalistów od ofert publicznych – wprowadził lub nadzorował wprowadzenie na GPW akcji około 50 spółek w procesach IPO, uczestniczył w przygotowaniu około 100 prospektów emisyjnych.

Wprowadził na rynek kapitałowy szereg nowatorskich rozwiązań, które stały się standardem. Realizował fuzje, przejęcia i inne operacje na rynku kapitałowym o łącznej wartości około 8 mld złotych – z czego większość to kapitał pozyskany w drodze ofert publicznych.

Ma przeszło 30-letnie doświadczenie menedżerskie, w zarządach spółek oraz jako prokurent i dyrektor departamentów. Posiada doświadczenie w organizacji funduszy, w tym współtworzył od podstaw fundusz seed-capital oraz liczne fundusze inwestycyjne zamknięte.

Autor kilku wyróżnionych podręczników dotyczących wycen i inwestowania oraz wieloletni autor komentarzy giełdowych zamieszczanych w prasie, m.in. Rzeczpospolitej.