Logo BREWE Leasing.

Spółka rozwija się w bardzo szybkim tempie, zwiększając swoje przychody o przeszło 30% rocznie. W ślad z tym zwiększają się corocznie zyski operacyjne, EBITDA i zysk netto.

 

 Kwoty w tys. zł

2016

2017

2018

Przychody

1 437,35

1 914,40

2 506,50

EBIT

237,22

398,45

388,89

Zysk netto

204,11

542,69

570,19

kapitał własny

1 349,42

2 407,11

2 977,30

Dynamika przychodów 

 

33%

31%

ROE

15,20%

22,50%

19,20%

Na potrzeby silnego rozwoju spółka potrzebuje wciąż jeszcze kapitału, toteż zyski są odkładane, zwiększając corocznie kapitał własny. Spółka posiada bardzo wysoką rentowność kapitału własnego (ROE). Licząc według stanu na koniec roku, ROE wynosi średnio około 20%.