Prowadzimy działalność w branży zarządzania wierzytelnościami. Branża ta świadczy usługi finansowe z następujących grup:

Czytaj więcej: Branża i sektor

Prezesi zarządu i Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso SA.

Czytaj więcej: Władze

Roczne dane finansowe spółki Kredyt Inkaso.

Czytaj więcej: Dane finansowe

Akcjonariat spółki Kredyt Inkaso.

Czytaj więcej: Akcjonariat

Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami, co zawdzięcza profesjonalizmowi połączonemu z fachowym doradztwem. Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso skutecznie działa dziś w 5 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii i Bułgarii, a także w Chorwacji.

Czytaj więcej: Kredyt Inkaso SA