Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami, co zawdzięcza profesjonalizmowi połączonemu z fachowym doradztwem. Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso skutecznie działa dziś w 5 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii i Bułgarii, a także w Chorwacji.

Kredyt Inkaso od lat należy do ścisłej czołówki firm zarządzających wierzytelnościami, co zawdzięcza profesjonalizmowi połączonemu z fachowym doradztwem. Grupa Kapitałowa Kredyt Inkaso skutecznie działa dziś w 5 krajach Europy Środkowo-Wschodniej, tj. w Polsce (w 2001 r. pierwszy inwestor pakietów wierzytelności), Rosji, Rumunii i Bułgarii, a także w Chorwacji.

Kredyt Inkaso specjalizuje się w portfelach wierzytelności o skali 0,5 – 600 mln zł. To jeden z nielicznych podmiotów, mających kompetencje w likwidacji portfeli zabezpieczonych hipotecznie. Grupa Kredyt Inkaso oferuje również partnerom zapewnia pełną obsługę procesu inwestycyjnego, w tym sekurytyzacji - od wyszukania i wyceny portfela, przez opiniowanie i przeprowadzanie transakcji nabycia, a kończąc na likwidacji portfela wraz z ewentualnym odkupieniem go po określonym czasie obsługi. Osoby zadłużone znajdują w Grupie Kredyt Inkaso zrozumienie dla ich sytuacji oraz fachową pomoc doradców finansowych.

Od 2007 roku Kredyt Inkaso SA jest spółką notowaną na rynku głównym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.