Akcjonariat spółki Kredyt Inkaso.

Akcjonariat spółki Kredyt Inkaso.

 
Seria / emisja
 
Rodzaj akcji
Rodzaj uprzywilejowania akcji

Rodzaj ograniczenia praw do akcji

Liczba akcji

Wartość serii/emisji wg wartości nominalnej 

Sposób pokrycia kapitału

Data rejestracji

Prawo do dywidendy (od dnia)

akcje serii A

zwykłe

brak

brak

3 745 000

3 745 000

z przekształcenia w wyniku przekształcenia

2006-12-28

2006-12-28

akcje serii B

zwykłe

brak

brak

1 250 000

1 250 000

gotówka

2007-06-26

2007-06-26

akcje serii C

zwykłe

brak

brak

499 000

499 000

gotówka

2008-02-14

2008-02-14

akcje serii F

zwykłe

brak

brak

322 009

322 009

wydanie akcji gratisowych w trybie art. 442 KSH

2010-10-01

2010-10-01

akcje serii E

zwykłe

brak

brak

3 000 000

3 000 000

gotówka

2010-11-16

2010-11-16

akcje serii G

zwykłe

brak

brak

352 971

352 971

Aport

2011-03-07

2011-03-07

akcje serii H

zwykłe

brak

brak

3 767 529

3 767 529

gotówka

2011-04-11

2011-03-11

Liczba akcji, razem

12 936 509

Kapitał zakładowy, razem

12 936 509

Wartość nominalna jednej akcji (w zł)

1,00

 

 
Akcjonariusz
 
 
Liczba akcji
 
 
% głosów na WZA
 
Krzysztof Borusowski (za pośrednictwem BEST SA)
 
 
4 268 134
 
 
 
 
32,99%
 
 
Generali Otwarty Fundusz Emerytalny
 
2 114 456
 
 
 
16,34%
 
 
Aviva Investors
1 114 168
8,61%
Monika Chadaj
 
300 000
 
 
 
2,32%