Prezesi zarządu i Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso SA.

Prezesi zarządu i Rada Nadzorcza Kredyt Inkaso SA.

Paweł Szewczyk - Prezes Zarządu

Lat 43; w Kredyt Inkaso S.A. od 2012 r.

Pan Paweł Robert Szewczyk jest radcą prawnym, absolwentem Wydziału Prawa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie w 1996 roku uzyskał tytuł magistra. Aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Lublinie w 1999 roku. Ponadto w 2007 roku ukończył studia podyplomowe MBA w Dublin City University - Business School i w Lubelskiej Szkole Biznesu.

Kariera zawodowa Pana Pawła Roberta Szewczyka:

 • 08.2015 - nadal - Członek Zarządu - Dyrektor Kredyt Inkaso d. o.o. za usługe z siedzibą w Zagrzebiu;
 • 09.2014 - nadal - Dyrektor Generalny Kredyt Inkaso Recovery EOOD z siedzibą w Sofii;
 • 01.2013 - nadal - Prezes Zarządu Kredyt Inkaso Investments RO S.A. z siedzibą w Bukareszcie;
 • 01.2013 - nadal - Prezes Zarządu Kredyt Inkaso Investments BG EAD z siedzibą w Sofii;
 • 11.2012 - nadal - Prezes Zarządu - Dyrektor Klasy A - Kredyt Inkaso Portfolio Investments (Luxembourg) S.A. z siedzibą w Luksemburgu;
 • 10.2012 - nadal - Członek Rady Nadzorczej Legal Process Administration Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 • 09.2012 - nadal - Członek Rady Nadzorczej Finsano Consumer Finance S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • 09.2012 - nadal - Prezes Zarządu Kancelarii Forum S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • 05.2012 - 10.2012 - Wiceprezes Zarządu Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • 08.2011 - 04.2012 - Prezes Zarządu Cersanit IV Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnymstawie;
 • 04.2009 - 08.2011 - Dyrektor generalny Cersanit Invest Sp. z o.o. (Ukraina);
 • 09.2010 - nadal - Jednoosobowa działalność gospodarcza Spectrum Biuro Prawne i konsultingowe Paweł Szewczyk w Zamościu;
 • 06.2008 - nadal - Prokurent w Andbud Sp. z o.o. Dąbrowa, Wspólnik Andbud Sp. z o.o. Dąbrowa;
 • 09.2007 - 04.2012 - Członek rady nadzorczej Cersanit Romania SA (Rumunia);
 • 12.2007 - 04.2012 - Członek zarządu „Projekt Echo-78" Sp. z o.o. działającej dalej pod nazwą Cersanit IV Sp. z o.o. Krasnystaw;
 • 06.2001 - 04.2012 - Członek zarządu - Cersanit I Sp. z o.o. Krasnystaw;
 • 09.2000 - 06.2001 - Radca prawny Cersanit I Sp. z o.o. Krasnystaw;
 • 06.2000 - 06.2001 - Członek rady nadzorczej Cersanit II S.A. (Starachowice) i Cersanit III S.A. (Wałbrzych);
 • 11.1998 - 09.2000 - Radca prawny - Cersanit Krasnystaw S.A.
 • 04.1997 - 11.1998 - Doradca prawny - OSK Sp. z o.o. Zamość;
 • 09.1995 - 03.1997 - Konsultant prawny - Lex-Astra Biuro Prawnicze i Konsultingowe w Lublinie.

Jan Paweł Lisicki - Wiceprezes Zarządu

Lat 44; w Kredyt Inkaso S.A. od 2011 r.

Pan Jan Paweł Lisicki, jest ekonomistą. Ukończył studia na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie w 1995 roku uzyskał tytuł magistra. Uczestniczył w licznych konferencjach, sympozjach naukowych, szkoleniach, kursach.

Kariera zawodowa Pana Jana Pawła Lisickiego:

 • 01.2013 - nadal - Wiceprezes Zarządu Kredyt Inkaso Investments RO S.A. z siedzibą w Bukareszcie;
 • 01.2013 - nadal - Wiceprezes Zarządu Kredyt Inkaso Investments BG EAD z siedzibą w Sofii;
 • 10.2012 - nadal - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Legal Process Administration Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie;
 • 09.2012 - nadal - Przewodniczący Rady Nadzorczej Kancelaria Forum S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • 09.2012 - nadal - Prezes Zarządu FINSANO Consumer Finance S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • 10.2011 - 10.2012 - Doradca Zarządu Kredyt Inkaso S.A. z siedzibą w Warszawie;
 • 10.2009 - 10.2011 - Dyrektor Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A.;
 • 10.2008 - 09.2009 - Zastępca Dyrektora Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A.;
 • 12.2007 - 09.2008 - Zastępca Dyrektora Biura Wsparcia Windykacji PKO BP S.A.;
 • 06.2005 - 06.2008 - Członek Rady Nadzorczej Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.;
 • 05.2004 - 11.2007 - Naczelnik Wydziału w Centrum Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A.;
 • 05.2002 - 06.2005 - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Kolej Gondolowa Jaworzyna Krynicka S.A.;
 • 11.2001 - 05.2004 - Pracownik Pionu Restrukturyzacji i Windykacji PKO BP S.A.;
 • 01.1995 - 09.2002 - Pracownik naukowo-dydaktyczny na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu w Białymstoku.

Rada Nadzorcza

1. Przewodniczący Rady Nadzorczej - Ireneusz Chadaj
2. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej - Andrzej Soczek
3. Sekretarz Rady Nadzorczej - Marek Gabryjelski
4. Członek Rady Nadzorczej - Tomasz Mazurczak
5. Członek Rady Nadzorczej - Karol Szymański
6. Członek Rady Nadzorczej - Piotr Urbańczyk
7. Członek Rady Nadzorczej - Piotr Woźniak

Ireneusz Chadaj - Przewodniczący Rady Nadzorczej; w Kredyt Inkaso S.A. od 2001 r.

Pan Ireneusz Andrzej Chadaj posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytet Przyrodniczego w Lublinie, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera. Ukończył program oraz uzyskał tytuł MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego w Warszawie. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A.

Andrzej Soczek - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej; w Kredyt Inkaso S.A. od 2013 r.

Pan Andrzej Soczek posiada wykształcenie wyższe jest absolwentem Politechniki Krakowskiej. Ukończył Studia Podyplomowe w zakresie Zarządzania Małymi i Średnimi Firmami na Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Ponadto makler papierów Wartościowych (licencja nr 694), doradca inwestycyjny (licencja nr 82). Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A.

Marek Gabryjelski - Sekretarz Rady Nadzorczej; w Kredyt Inkaso S.A. od 2011 r.

Pan Marek Gabryjelski posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na Wydziale Finansów i Bankowości, gdzie uzyskał tytuł magistra. Ponadto posiada licencję maklera papierów wartościowych. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A.

Tomasz Mazurczak- Członek Rady Nadzorczej; w Kredyt Inkaso S.A. od 2013 r.

Pan Tomasz Mazurczak posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Ponadto makler papierów wartościowych (licencja nr 263), doradca inwestycyjny (licencja nr 18). Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A.

Karol Szymański - Członek Rady Nadzorczej; w Kredyt Inkaso S.A. od 2016 r.

Pan Karol Szymański posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji, gdzie uzyskał tytuł magistra. Posiada przyznawany przez GPW tytuł Certyfikowanego Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu (nr 9/2014). Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A.

Piotr Urbańczyk - Członek Rady Nadzorczej; w Kredyt Inkaso S.A. od 2015 r.

Pan Piotr Urbańczyk posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wydziału Organizacji i Zarządzania, gdzie uzyskał tytuł magistra. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A.

Piotr Woźniak - Członek Rady Nadzorczej; w Kredyt Inkaso S.A. od 2016 r.

Pan Piotr Woźniak posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Uniwersytetu Gdańskiego, Wydziału Wydział Bankowości i Finansów. W 2012 roku rozpoczął studia doktoranckie na Wydziale Zarządzania Akademii Leona Koźmińskiego ma kierunku Zarządzanie. Nie prowadzi działalności konkurencyjnej w stosunku do Kredyt Inkaso S.A.