Grupa Kapitałowa Marvipol prowadzi działalność gospodarczą w dwóch obszarach biznesowych.

half AMP 1

Podstawowa działalność jednostki dominującej Marvipol S.A. oraz będących jednostkami zależnymi spółek „celowych”, utworzonych dla potrzeb realizacji konkretnych projektów deweloperskich.


 half jaguar

Prowadzona poprzez jednostki zależne w zakresie importu, sprzedaży, usług serwisowych i obrotu częściami zamiennymi do samochodów Jaguar, Land Rover i Aston Martin jako wyłączny przedstawiciel na rynku polskim.