Rynek jednorazowych rękawic chirurgicznych jest szacowany obecnie na ponad 4 mld USD rocznie, a w roku 2018 może jego wartość może przekroczyć już 5 mld USD.

W 2018 roku wartość rynku wyniesie ok. 4 mld USD.

Największe zużycie jednorazowych rękawic medycznych obserwuje się w krajach Ameryki Północnej oraz Europy, zaś czynnikiem wzrostu rynku jest systematyczna poprawa dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracy w krajach rozwijających się (Azja, Ameryka Południowa). Do największych producentów jednorazowych rękawic gumowych należą firmy malezyjskie, takie jak np.: Top Glove, Kossan Rubber, Supermax, Hartalega Holdings, Latexx Partners oraz globalne np.: Ansell, Semperit prowadzące działalność produkcyjną, jak również dystrybucyjną.

Ze względu na surowiec użyty do produkcji jednorazowych rękawic można je podzielić na następujące grupy:

rękawice lateksowe – produkowane z naturalnego lateksu uzyskiwanego z drzew kauczukowych,

rękawice syntetyczne – produkowane z np. winylu, nitrylu lub neoprenu.

Rękawice lateksowe są preferowane przez wielu użytkowników głównie ze względu na lepsze parametry (wytrzymałość, elastyczność, komfort użytkowania) i ich udział jest dominujący. Zaletą rękawic syntetycznych jest brak substancji mogących powodować alergie, przy czym aktualnie wykorzystywane technologie produkcji są w stanie zminimalizować również problem substancji powodujących alergię w rękawicach naturalnych.

Mercator Medical – lider w Polsce, kluczowy gracz na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, globalny zasięg sprzedaży
 

Mercator Medical – lider w Polsce…

Mercator Medical jest liderem na rynku rękawic medycznych w Polsce z szacunkowym udziałem w rynku na poziomie blisko 25%. Bazując na danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w zakresie importu i eksportu rękawic, Zarząd szacuje, iż wartość tego rynku w 2012 roku wyniosła ok. 222 mln zł (CAGR w okresie 2004-2012 to 13,3%).

Mercator Medical – lider w Polsce, kluczowy gracz na rynku Europy Środkowo-Wschodniej… 

Ukraina

Według szacunków spółki, Merkator Medikal TOB należy do trójki kluczowych podmiotów oferujących rękawice na rynku ukraińskim. Szacunkowy udział Merkator Medikal TOB w rynku to ok. 13% dla rękawic chirurgicznych i 23% dla rękawic diagnostycznych i ochronnych. 

Rumunia

Bazując na danych przetargowych jednostek sektora służby zdrowia udział spółki zależnej w Rumunii wynosi ok. 10% w rynku rękawic oraz ok. 15% w rynku opatrunków. 

Węgry

Rynek jednorazowych produktów medycznych na Węgrzech jest mocno skoncentrowany. Według szacunków na rynku przetargów publicznych udział Mercator Medical wynosi ok. 4% w rękawicach chirurgicznych i ok. 8% w rękawicach diagnostycznych i ochronnych (wg danych KSZF, Węgierska Komisja Przetargowa). 

Udział przychodów ze sprzedaży do pozostałych państw w Europie (poza przedstawionymi powyżej) w latach 2010-2012 kształtował się na poziomie od 8,5% do 19,6% (12,1% w I półroczu 2013 roku w porównaniu z 7,1% w analogicznym okresie roku poprzedniego). Do najistotniejszych państw Europy (poza przedstawionymi powyżej), do których kierowana jest sprzedaż Grupy należą, m.in.: Rosja, Czechy, Słowacja, Litwa, Francja i Hiszpania.

Mercator Medical – lider w Polsce, kluczowy gracz na rynku Europy Środkowo-Wschodniej, globalny zasięg sprzedaży

Tajlandia

Światowe centrum produkcyjne jednorazowych rękawic lateksowych zlokalizowane jest - ze względu na dostęp do surowca, lateksu kauczuku naturalnego - w krajach Azji Południowo-Wschodniej (głównie Malezja, Tajlandia, Indonezja, Wietnam) oraz w Chinach i Indiach. Mercator Medical (Thailand) Ltd posiada fabrykę w Tajlandii, skąd spółka eksportuje swoje produkty do krajów na całym świecie, w tym w szczególności do Arabii Saudyjskiej i innych krajów Bliskiego Wschodu, USA, krajów Ameryki Południowej.