Przychody Grupy Mercator Medical wzrosły w roku 2016 względem roku 2015 o 16%, przekraczając 263 mln PLN. Wynik EBITDA zwiększył się w ujęciu rok do roku o 13%, do 25,7 mln PLN, a zysk netto – o 44,5%, do 14,8 mln PLN.

Grupa utrzymała rentowność EBITDA około 10%, zwiększając rentowność na poziomie netto do ponad 5%. Operacyjny cash flow zwiększył się o 111%, do 16,6 mln PLN.

Przeprowadzona z sukcesem emisja akcji, z której do kasy spółki na prowadzoną inwestycję w Tajlandii wpłynęło na początku IV kw. 30,6 mln PLN, była jednym z czynników pozytywnie oddziałujących na wzrost kapitałów własnych o 70%, do 123,5 mln PLN.

Podsumowanie skonsolidowanych rezultatów finansowych roku 2016:

 

mln PLN

Zmiana rdr

Przychody

263,6

+16,3%

EBITDA

25,7

+12,9%

Zysk operacyjny

18,2

+10,5%

Zysk netto

14,8

+44,5%

Cash flow operacyjny

16,6

+110,9%

Aktywa

207,9

+31,6%

Kapitały własne

123,5

+69,8%

 

- Utrzymujemy wysokie dynamiki wzrostu pomimo wysokiej bazy porównawczej związanej z uruchomieniem w 2015 roku mocy wytwórczych w Tajlandii. Dużą wagę przywiązujemy do przepływów gotówkowych z działalności operacyjnej, co ma odzwierciedlenie w ich więcej niż podwojeniu. Zrealizowaliśmy postawione sobie cele. Za nami bardzo dobry rok, który zdecydowanie wzmocnił naszą siłę finansową i operacyjną – powiedział Witold Kruszewski, Członek Zarządu ds. Finansowych w Mercator Medical SA.

- Warto podkreślić, że wypracowaliśmy tak dobre rezultaty w środowisku mocno rosnących od III kwartału cen gumy naturalnej. W segmencie produkcyjnym, odpowiadającym za około 30% naszych przychodów, efekt opóźnienia czasowego w przełożeniu wzrostu cen surowca na klientów najmocniej uwidocznił się na początku bieżącego roku. Od szczytu notowań w lutym cena spadła już jednak o kilkanaście procent. Z drugiej strony, segment produkcyjny generował ponadprzeciętne zyski w 2015 roku, zatem gdyby ta sytuacja się utrzymała, to przy rosnącej sile segmentu dystrybucyjnego nasze rezultaty byłyby jeszcze lepsze - zauważył Pan Witold Kruszewski.

Na przyszłe wyniki Grupy Mercator Medical istotnie wpłyną realizowane inicjatywy, ujęte w upublicznionej w sierpniu 2016 roku 3-letniej strategii (2016-2018). Opiera się ona na czterech filarach, tzn. budowie fabryki rękawic nitrylowych, budowie fabryki wyrobów z włókniny, ekspansji w Europie Zachodniej i wzmocnienia pozycji w naszym regionie.

- Dlatego nasze obecne wyniki traktuję jako dobrą bazę do skokowego wzrostu po zakończeniu rozpoczętych już inwestycji w moce produkcyjne, finalizacji działań na nowych rynkach Europy Zachodniej i wypracowaniu pozycji w top3 na wszystkich naszych rynkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej – podkreślił dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu Mercator Medical SA.

Latem 2015 roku rozpoczęła się budowa zakładu produkcji wyrobów z włókniny w Polsce (ok. 4 mln PLN), która powinna zakończyć się w bieżącym półroczu. Jej celem jest wyraźne zwiększenie efektywności operacyjnej i finansowej w zakresie jedynie dotychczas dystrybuowanego asortymentu m.in. obłożeń pola operacyjnego. W styczniu br. rozpoczęła się natomiast rozbudowa fabryki rękawic w Tajlandii o zakład produkcji rękawic z lateksu syntetycznego (szacowane nakłady 119 mln PLN). Pierwsza linia produkcyjna powinna zostać dostarczona w sierpniu bieżącego roku, a ostatnia – w lutym przyszłego roku.

- Jesteśmy dystrybutorem rękawic nitrylowych i możemy potwierdzić wnioski z opracowań rynkowych, że jest to szybko rosnący segment rynku rękawic diagnostycznych. Walory użytkowe i rynkowe rękawic nitrylowych są komplementarne względem rękawic z lateksu naturalnego i co więcej pozwalają one obecnie uzyskiwać wyższe marże. Zrównoważą one także nasze obecne uzależnienie od rynku lateksu naturalnego. Należy jednakże podkreślić, że dzięki wypracowanej pozycji rynkowej widzimy dobre perspektywy zarówno dla produkcji rękawic z surowca naturalnego, jak również syntetycznego – zaznaczył Prezes Żyznowski.

Mając na uwadze bardzo dobre wyniki finansowe, osiągnięte w roku 2016, Zarząd zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu wypłatę 0,13 PLN dywidendy na akcję, co stanowi blisko 10% zysku netto. 

- Priorytetem jest dla nas program inwestycyjny i bezpieczeństwo finansowe, dlatego też zdecydowanie wyższe dywidendy będą mogły być wypłacane po roku 2018, kiedy też spodziewamy się dalszego mocnego wzrostu wyników – powiedział Prezes Żyznowski.