Mercator Medical z siedzibą w Krakowie to producent i dystrybutor jednorazowych rękawic medycznych i rękawic gospodarczych, opatrunków medycznych oraz medycznych produktów z włókniny o historii sięgającej roku 1989.

Posiada dominującą pozycję rynkową w Polsce oraz jest liczącym się podmiotem na arenie międzynarodowej. Dzięki trwającej budowie drugiej fabryki rękawic w Tajlandii (zakończenie inwestycji wartej 119 mln zł planowane jest na I poł. 2018 r.) zdolności produkcyjne spółki zwiększą się o 150%, do 3 mld rękawic rocznie.

Trwa również budowa zakładu produkcyjnego wyrobów z włókniny (odzież ochronna) w polskim Pikutkowie pod Brześciem Kujawskim (zakończenie inwestycji wartej ok. 4 mln zł w II kw. 2017 r.).

Mercator Medical posiada centrum dystrybucyjne w Brześciu Kujawskim i prowadzi dystrybucję bezpośrednią w Polsce, Rosji, Rumunii, Czechach, na Ukrainie, Węgrzech oraz na Słowacji. Działalność Mercator Medical ma zasięg globalny - sprzedaż poprzez lokalnych dystrybutorów odbywa się w ponad 50 krajach na pięciu kontynentach, w tym na rynku USA, a spółka prowadzi ciągłą ekspansję geograficzną.

Od listopada 2013 roku akcje Mercator Medical są notowane na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Najnowsze raporty analityczne biur maklerskich mówią o około 50-procentowym potencjale wzrostu kursu akcji spółki (DM BOŚ z TP 27,0 PLN, listopad 2016; Vestor DM z TP 27,2 PLN, grudzień 2016).