Zarząd Mercator Medical

W skład Zarządu obecnej kadencji wchodzą:

dr Wiesław Żyznowski – Prezes Zarządu

Monika Sitko – Wiceprezes Zarządu

Leszek Michnowski – Wiceprezes Zarządu

Witold Kruszewski - Członek Zarządu

Zgodnie ze Statutem Emitenta Zarząd powoływany jest przez Radę Nadzorczą na 3-letnią wspólną kadencję. Obecna kadencja Zarządu zakończy się w dniu 23 maja 2019 roku, przy czym mandaty wszystkich członków Zarządu wygasną z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny rok obrotowy pełnienia funkcji.

 

dr Wiesław Żyznowski, Prezes Zarządu

Wiesław Żyznowski (1964): od 2010 roku pełni funkcję prezesa zarządu Mercator Medical S.A. W latach 90. współtworzył wraz z Piotrem Żyznowskim firmy Mercator. W latach 1991-2001 był (z przerwą) wspólnikiem i prezesem zarządu Firmy Handlowej Mercator Żyznowski i Spółka S.J., przekształconej w 1993 roku w Mercator Med. S.A., oraz Mercator Poligrafia S.A., a następnie przewodniczącym rad nadzorczych firm Mercator Poligrafia S.A. (2001-2007) i Mercator Medical S.A. (1996-2010).

Od 2010 roku jest wspólnikiem Anabaza Ltd. z siedzibą w Nikozji, będącej akcjonariuszem Mercator Medical S.A. Od 2006 roku jest wspólnikiem Mercator Medical (Thailand) Ltd.

Wiesław Żyznowski jest absolwentem Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie) oraz Wydziału Filozoficznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, gdzie uzyskał tytuł doktora filozofii. 

Specjalizuje się w filozofii przedsiębiorczości. Jest wydawcą i autorem książek o regionie wielickim, menedżerem i przedsiębiorcą. Właściciel firmy Baza Wiesław Żyznowski w Sierczy koło Wieliczki, będącej administratorem nieruchomości, i miniwydawnictwa Żyznowski (www.zyznowski.pl).

Wiesław Żyznowski pozostaje w związku małżeńskim z Urszulą Żyznowską, Przewodniczącą Rady Nadzorczej Mercator Medical S.A.

 

Monika Sitko, Wiceprezes Zarządu

Monika Sitko (1973): ze spółką Mercator Medical S.A. związana od początku jej istnienia, była jednym z akcjonariuszy-założycieli. W składzie zarządu Mercator Medical S.A. jest stale od 1998 roku.

Ukończyła w 1997 roku kierunek zarządzanie firmą na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, a w roku 2000 kierunek dziennikarstwo w Instytucie Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie.

 

Leszek Michnowski, Wiceprezes Zarządu

Leszek Michnowski (1961): związany z Grupą Mercator Medical od czerwca 2011 roku, początkowo jako Prezes Zarządu Mercator Medical Thailand Ltd.,  a od kwietnia 2013 roku również jako Wiceprezes Mercator Medical S.A.

W latach 2007-2011 zarządzał pionem operacyjnym spółki Selena FM S.A. Pełnił  funkcję  Prezesa  i Dyrektora Zarządzającego Selena (China) Nantong Building Materials Co. Ltd.

W latach 2003 – 2007 zarządzał Pionem Łańcucha Dostaw w firmie Atlantic Sp. z o.o. Był Prezesem i Dyrektorem Zarządzającym spółki produkcyjnej VIS Production Sp. z o.o.

W okresie  1997 – 2003  kierował przedstawicielstwem duńskiej firmy SMS A/S w Polsce (Lurgi Group) i prowadził  projekty inwestycyjne. Wcześniej kierował kontraktami usługowymi spółki Budexpol Sp. z o.o. , wykonującej zlecenia dla Centrali Handlu Zagranicznego Polservice w Egipcie. Pracował również dla agendy ONZ (UNIDO) na stanowisku Liaison Officer.

Jest absolwentem i magistrem ekonomii Zarządzania i Informatyki Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Odbył studia MBA organizowane przez Akademię Ekonomiczną we Wrocławiu pod auspicjami: Limburgs Universitar (Belgia), University of Limerick (Irlandia) i Groupe ESC Marseille-Provence (Francja). Posiada dyplom MBA. Ukończył Studium Podyplomowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu na kierunku Handel Zagraniczny.

 

Witold Kruszewski, Członek Zarządu

Witold Kruszewski (1975): z Mercator Medical S.A. związany od 2013 r., od listopada 2015 r. Członek Zarządu – Dyrektor Finansowy.

W latach 2011-2013 pracował w PHZ Baltona S.A., m.in. jako Członek Zarządu ds. Finansowych.

W latach 2007-2010 r. związany z Mix Electronics S.A., w tym od 2008 r. jako Członek Zarządu ds. Finansowych.

Od 2002 r. do 2007 r. pracował w NOMI S.A. jako menedżer, a następnie Wicedyrektor i Dyrektor Finansowy.

W latach 1999-2002 zatrudniony w Arthur Andersen sp. z o.o.

Witold Kruszewski ukończył w 1999 r. studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, na Wydziale Finansów, na Kierunku Finanse Przedsiębiorstw. Posiada uprawnienia biegłego rewidenta.